The Behind Sport Massage

"ทำไมการนวดจึงสำคัญ"

การนวดก่อนลงแข่งขันกีฬา มีความสำคัญอย่างไร?
The Behind Sport massage&therapy จะพาคุณไปหาคำตอบกัน
การนวดสปอร์ต เป็นการนวดเพื่อช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อของนักกีฬามีความยืดหยุ่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและฝึกซ้อมได้ดียิ่งขึ้น โดยหนึ่งในการนวดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การนวดช่วงระยะแรก หรือ การนวดก่อนการแข่งขัน (Primarily massage) โดยจะเป็นการนวดก่อนการลงสนามทำกิจกรรมหรือการแข่งขันเพื่อที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อได้มีการตื่นตัวและบริหารที่ยืดหยุ่น พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมและแข่งขันมากยิ่งขึ้น
 

การนวดสปอร์ตก่อนลงแข่งขันจะช่วยยืดกล้ามเนื้อ พร้อมวอร์มร่างกายเพื่อลดอาการบาดเจ็บ ขยายความยาวหรือช่วยยืดความยืด ช่วยคลายแรงตึงภายในกล้ามเนื้อ ลดความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อฉีดขาดและมีความพร้อมสำหรับการลงแข่งขันและทำกิจกรรมต่างๆ มากกว่าเดิม