The Behind Sport Massage

"นวดกีฬาดียังไง"

เเล้วทำไมต้องมาที่ The Behind Sport Massage

หลายคนอาจสงสัยว่าการนวดแผนไทยกับการนวดสหรับนักกีฬาต่างกันอย่างไร ทำไมถึงต้องมีความรู้เรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ตรงไหนจับดูแล้วรู้ว่าอักเสบ หรือหากมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อสมควรที่จะนวดหรือไม่อย่างไร
.

การนวดรักษาทางการแพทย์ สำหรับนักกีฬา หรือ การนวดทางการกีฬา เป็นการนวดเพื่อบำบัดผู้ที่เป็นนักกีฬาโดยเฉพาะ จะแตกต่างจากการนวดแผนไทยหรือนวดแบบอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งสามารถนวดได้ทั้งก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน และหลังการแข่งขัน ดังนั้นผู้นวดจำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง

“ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ sport therapeutic massage” ดังนี้

1. ลดภาวะความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหลังจากการเล่นกีฬาอย่างหนัก
2. กระตุ้นการฟื้นฟูและการไหลเวียนของระบบเลือด
3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการกระตุ้นระบบน้ำเหลือง
4. ปรับปรุงสภาพสมดุลของร่างกายส่วนต่าง ๆ ขณะที่เคลื่อนไหว
5. ผ่อนคลายความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ
 
การนวดทางการกีฬา หรือนวดสปอร์ตมีประวัติความเป็นมานับช้านาน ปัจจุบันมีความนิยมแพร่หลายมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เพียงแต่ใช้บำบัดรักษาอาการบาดเจ็บ ในผู้ที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเป็นประจำ ยังสามารถบำบัดผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อตึงปวดจากการทำงานหรือชีวิตประจำวันได้อีกด้วย