The Behind Sport Massage

"ปวดเมื่อยไม่หายสักที"

ถ้าปวดเมื่อยไม่หายสักที รักษามากี่ปี ไม่เคยหาย ให้ SPORT MASSAGE THERAPIST ดูเเลคุณ

การนวดแก้อาการ เป็นการนวดตรงเฉพาะจุดที่เกิดอาการเจ็บ เพื่อให้บรรเทาอารการปวดลดลงหรือหายขาดเพราะฉะนั้น ที่นี่เราเชื่อว่าการรักษาเพื่อแค่บรรเทาอาการเพียงชั่วคราวนั้น ยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

เราเชื่อว่าการรักษาที่ดีนั้น จะต้องเป็นการรักษาจากต้นเหตุของปัญหา เพื่อที่ผู้ป่วยจะคลายจากอาการที่มีอยู่ได้อย่างยั่งยืน และไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกในอนาคต โดยเทคนิคการรักษาของเราจะมุ่งเน้นการกำจัดต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการ ปวด ตึง ชา แสบร้อน อ่อนแรง และจะรักษาครอบคลุมในทุกๆ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ไม่ว่าจะเป็น ในกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ หมอนรองกระดูก และ เส้นประสาท

ด้วยการรักษาที่เน้นแก้ไขต้นเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง ผลการรักษาของเราจึงแตกต่างอย่างชัดเจน ผู้ป่วยสามารถรู้สึกได้ด้วยตนเองว่ามีร่างกายที่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น และสามารถกลับไปใช้ร่างกายได้อย่างเต็มที่อีกครั้งโดยไม่มีข้อจำกัด