The Behind Sport Massage

วิธีเเก้ อาการปวดเมื่อย ตามร่างกาย

วิธีแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

ปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นอาการที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน และเกิดได้กับทุกช่วงวัย สาเหตุส่วนใหญ่ของอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมักมาจากการใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักหรือต่อเนื่อง เช่น การทำงาน การออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬา โดยอาการปวดเมื่อยอาจเกิดขึ้นทันทีหลังทำกิจกรรมหรือเกิดขึ้นหลังทำกิจกรรมไปแล้ว 24-72 ชั่วโมง

วิธีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเบื้องต้นสามารถทำได้ดังนี้

 • การนวด
 • การกายภาพบำบัด
 • การฝังเข็ม
 • การใช้ยาชาเฉพาะที่

ทั้งนี้ วิธีการบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายควรเลือกให้เหมาะสมกับสาเหตุของอาการปวดและความรุนแรงของอาการ

สาเหตุของอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นอาการที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน และเกิดได้กับทุกช่วงวัย สาเหตุของอาการปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ได้แก่

1. สาเหตุจากการใช้งานกล้ามเนื้อ

การใช้งานกล้ามเนื้ออย่างหนักหรือต่อเนื่อง เช่น การทำงาน การออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬา โดยไม่ได้มีการอบอุ่นร่างกายก่อน อาจทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บได้ ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามมา โดยอาการปวดเมื่อยจากสาเหตุนี้มักเกิดขึ้นทันทีหลังทำกิจกรรม หรือเกิดขึ้นหลังทำกิจกรรมไปแล้ว 24-72 ชั่วโมง และมักหายไปเองได้ภายใน 1-2 สัปดาห์

2. สาเหตุจากโรคหรือภาวะอื่นๆ

นอกจากการใช้งานกล้ามเนื้อแล้ว อาการปวดเมื่อยตามร่างกายยังสามารถเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น

 • โรคข้ออักเสบ
 • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม
 • โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไตวาย
 • โรคมะเร็ง
โรคหรือภาวะเหล่านี้มักทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างรุนแรง เรื้อรัง หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร

วิธีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

หากมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สามารถบรรเทาอาการได้เบื้องต้นดังนี้

 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ประคบเย็นบริเวณที่ปวด
 • ทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล ไอบูโพรเฟน
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ลดน้ำหนักหากมีน้ำหนักเกิน

นอกจากนี้ ยังมีวิธีอื่นๆ ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ เช่น

 • การนวด
 • การกายภาพบำบัด
 • การฝังเข็ม
 • การใช้ยาชาเฉพาะที่

ทั้งนี้ วิธีการบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายควรเลือกให้เหมาะสมกับสาเหตุของอาการปวดและความรุนแรงของอาการ

หากมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างรุนแรง เรื้อรัง หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงและรับการรักษาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ อาการปวดเมื่อยตามร่างกายยังสามารถเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น

 • โรคข้ออักเสบ
 • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม
 • โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไตวาย
 • โรคมะเร็ง

สถานการณ์ที่ทำให้เกิดปวดเมื่อยตามร่างกาย

อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นอาการที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน และเกิดได้กับทุกช่วงวัย อาการปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถเกิดขึ้นได้หลายสถานการณ์ เช่น
 • การทำงาน การทำงานบางประเภทอาจทำให้ร่างกายต้องเคลื่อนไหวซ้ำๆ หรือยกของหนัก ซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บได้ เช่น งานช่าง งานก่อสร้าง งานขนส่ง งานบริการ เป็นต้น

 • การออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ แต่หากออกกำลังกายอย่างหนักหรือต่อเนื่องเกินไป อาจทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บได้ เช่น การออกกำลังกายที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ยกน้ำหนัก เป็นต้น

 • การเล่นกีฬา การเล่นกีฬาอาจทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะกีฬาที่ต้องใช้การปะทะ เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น

 • อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เช่น การตกจากที่สูง การชน การกระแทก อาจทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บได้ เช่น กระดูกหัก เอ็นฉีก กล้ามเนื้อฉีก เป็นต้น

 • โรคหรือภาวะต่างๆ โรคหรือภาวะต่างๆ เช่น โรคข้ออักเสบ โรคกระดูกสันหลังเสื่อม โรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคมะเร็ง เป็นต้น อาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ เช่น

 • การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ทำงานบ้าน งานสวน การยกของหนัก เป็นต้น
 • ท่าทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่งหลังค่อม การนั่งไขว่ห้าง การนั่งเท้าคาง การนั่งยกไหล่ เป็นต้น
 • การใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เก้าอี้ทำงานที่ไม่เหมาะสม รองเท้าที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
 • สภาพอากาศที่หนาวเย็น
 • ความเครียด

หากมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ควรสังเกตอาการ หากมีอาการปวดอย่างรุนแรง เรื้อรัง หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงและรับการรักษาที่เหมาะสม

ผลกระทบที่อาจเกิดจากอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นอาการที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน และเกิดได้กับทุกช่วงวัย อาการปวดเมื่อยตามร่างกายอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้หลายด้าน ดังนี้
 • ด้านร่างกาย อาการปวดเมื่อยอาจทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายลำบาก ส่งผลให้การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน การออกกำลังกาย การดูแลตนเอง ทำได้ยากขึ้น อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้

 • ด้านจิตใจ อาการปวดเมื่อยอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกวิตกกังวล เครียด หงุดหงิด เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตได้

 • ด้านสังคม อาการปวดเมื่อยอาจทำให้ผู้ป่วยต้องหยุดงานหรือลาป่วยบ่อยครั้ง ส่งผลให้รายได้ลดลง ขาดโอกาสในการทำงานหรือพัฒนาตนเอง ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมได้

วิธีป้องกันอาการปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถทำได้ดังนี้

 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง
 • พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อคืน
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วน
 • ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน
 • หลีกเลี่ยงท่าทางที่ไม่เหมาะสม
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงการยกของหนักหรือเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหักโหม
 • ดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแรง

หากมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ควรสังเกตอาการ หากมีอาการปวดอย่างรุนแรง เรื้อรัง หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงและรับการรักษาที่เหมาะสม

ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/thebehindsport

บริการของเราhttps://thebehindsm.com/service/