The Behind Sport Massage

"ออฟฟิศซินโดรม"

ออฟฟิศซินโดรมเป็นอะไรที่อยู่คู่กับชาวออฟฟิศเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมง หรือบางคนก็นั่งลากยาวตั้งแต่เช้ายันเช้าของอีกวัน นั่นเป็นอะไรที่แย่กับร่างกายเป็นอย่างมากกก

แล้วมีใครรู้ไหมว่าออฟฟิศซินโดรมเกิดขึ้นจากอะไร แล้วมันเกิดมาได้ยังไง?


ออฟฟิศซินโดรม คือ กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial Pain Syndrome) รวมถึงอาการปวดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อและเอ็น (Tendinitis) อาการปวด ชา จากปลายประสาทที่ถูกกดทับ ซึ่งอาการเหล่านี้มักพบได้บ่อยในผู้ที่นั่งทำงานในออฟฟิศ โดยมีสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสเกิดกลุ่มอาการดังกล่าว ได้แก่


– ท่าทางการทำงาน (Poster) เช่น ลักษณะท่านั่งทำงาน การวางมือ ศอก บนโต๊ะทำงานที่ไม่ถูกต้อง
– การบาดเจ็บจากงานซ้ำ ๆ (Cumulative Trauma Disorders) หรือระยะเวลาในการทำงานที่มากเกินไป ทำให้ร่างกายเกิดการล้า เช่น การใช้ข้อมือซ้ำ ๆ ในการใช้เมาส์ อาจทำให้เกิดการอักเสบของเอ็นบริเวณข้อมือ หรือพังผืดเส้นประสาทบริเวณข้อมือได้
– สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ลักษณะโต๊ะทำงาน หน้าจอคอมพิวเตอร์ แสงสว่างในห้องทำงาน