The Behind Sport Massage

"เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬา"

คือความภาคภูมิใจของเรา

อาชีพ “นักวิทยาศาสตร์การกีฬา” (Sport Scientist) ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬา ที่ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกวงการกีฬา โดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ตัดสินผลแพ้ชนะกันในเวลาเพียงเสี้ยววินาที วิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถช่วยได้มากในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งความว่องไวให้กับนักกีฬา และไม่ใช่ว่า นักวิทยาศาสตร์การกีฬานั้นจะเป็นเพียงผู้นวดเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอีกหลายๆด้านสำหรับนักกีฬาทั้งร่างกายและจิตใจอีกด้วย เช่น

– ให้การรักษาฟื้นฟูและคำแนะนำในการบริหารกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับนักกีฬา
– เพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้แก่ผู้นักกีฬา
– ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
– ศึกษาสังเกตอาการของนักกีฬา เพื่อดำเนินการรักษาฟื้นฟู