The Behind Sport Massage

สาเหตุการปวดหลัง

ปวดหลัง สามารถ นวดแก้อาการ ให้หายได้หรือไม่? และการนวดรักษาแบบใดที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง!

หลัง เป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวส่วนบน กระดูกสันหลังประกอบไปด้วยกระดูก 24 ชิ้น แต่ที่เป็นส่วนสำคัญของอาการปวดหลังที่พบบ่อย คือ กระดูกสันหลังส่วนล่าง 5 ชิ้น ซึ่งต่อกับกระดูกกระเบนเหน็บ กระดูกสันหลังส่วนล่างนี้เชื่อมกันด้วยข้อต่อ และมีช่องระหว่างข้อให้ปลายประสาทผ่านออกมาเลี้ยงกล้ามเนื้อของเรา

สาเหตุของอาการปวดหลังสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ อาการปวดหลังที่เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบ อาการปวดหลังที่เกิดจากหมอนรองกระดูกหรือข้อต่อผิดปกติ สาเหตุของอาการกล้ามเนื้อหลังอักเสบนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อหลังจนเกิดอาการบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็น

– จากการอยู่ในท่าเดิมนานๆ เช่น นั่ง ก้ม งอตัว เป็นต้น
– การใช้กล้ามเนื้อที่มากเกินพอดี เช่น การยกของที่หนักเกินไป
– การขยับกล้ามเนื้อผิดจังหวะ
– การอยู่ในอิริยาบถที่ไม่ถูกสุขลักษณะเป็นเวลานานๆ
– อุบัติเหตุ ที่เกิดการกระแทก
เมื่อเกิดการอักเสบจากสาเหตุข้างต้น กล้ามเนื้อหลังจะเกิดการหดเกร็งจนเกิดเป็นก้อนแข็งภายในมัดกล้ามเนื้อ หรือที่เรียกว่าปม trigger point ซึ่งจะไปขัดขวางการไหลเวียนเลือดเพื่อนำพาสารอาหารและออกซิเจนในบริเวณนั้นๆ และทำให้เริ่มเกิดอาการ ปวด ตึง เมื่อย บริเวณหลังขึ้น โดยหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี ร่างกายจะเริ่มสร้างพังผืดเข้าไปเกาะคลุมบริเวณดังกล่าว และจะยิ่งทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นๆ เกิดอาการหดรัด เกร็งตัวมากขึ้น จนเกิดเป็นอาการปวดที่เรื้อรัง รักษาไม่หายขาด

การรักษาวิธีการปวดหลัง
การนวดที่สามารถรักษาอาการปวดหลังที่เกิดจาก กล้ามเนื้ออักเสบ หรือ หมอนรองกระดูกและข้อต่อผิดปกติได้ จะต้องเป็นการนวดที่เน้นการสลายพังผืด และ Trigger point เป็นหลัก เพราะทั้ง 2 อย่างนี้คือสาเหตุต้นตอที่ทำให้เกิดอาการปวด และอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเส้นประสาท วิธีการ
นวดแก้อาการปวดหลังที่มีประสิทธิภาพนั้น จะไม่ใช่แค่การบีบนวดหรือกดคลึงไปตามบริเวณแผ่นหลังแบบที่ทำกันอยู่ทั่ว ๆ ไป เพราะจะไม่สามารถสลายก้อน Trigger point และพังผืดออกได้ การนวดแก้อาการที่มีประสิทธิภาพและเป็นการแก้อาการจากต้นตอ คือ การนวดที่สามารถสลายก้อน Trigger point และ พังผืด ออกได้อย่างถาวร ไม่ไห้ไปรบกวนเนื้อเยื่อบริเวณนั้นๆ อีก ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นและไม่กลับมาเป็นซ้ำๆ อีกในอนาคต รวมถึงผู้นวดจะต้องมีความชำนาญ ต้องรู้ตำแหน่งสาเหตุของอาการที่แน่นอนชัดเจน จะไม่นวดสะเปะสะปะ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาการอักเสบของเนื้อเยื่อบริเวณอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
การนวดแก้อาการในลักษณะนี้จะแตกต่างจากการนวดทั่วๆ ไป ตรงที่การนวดทั่วๆ ไปนั้น จะเน้นแค่การผ่อนคลายกล้ามเนื้อชั้นตื้นเท่านั้น แต่การนวดสลาย trigger point และพังผืดนี้ จะเน้นแก้ปัญหาของอาการผิดปกติต่างๆ ตามแนวมัดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ และเส้นประสาท โดยจะเริ่มจากการตรวจคลำหาปม trigger point และพังผืด และทำการคลึง เพื่อสลายออก โดยการนวดจะมีการใช้นิ้วมือ ข้อศอก รวมถึงไม้นวดเล็กๆ สลับกันไปแต่ข้อเสียของการนวดสลาย trigger point และพังผืด คือ ในขณะรักษาผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บกว่าการนวดทั่วไป เพราะเป็นจุดที่เราต้องนวดสลายพังผืดเพื่อรักษาอาการ

รู้แบบนี้แล้วอยากให้ทุกๆคนช่วยดูแลหลังของเราดีๆ เพราะเมื่อเจ็บปวดขึ้นมาอาจจะหนักไปถึงเรื้อรังได้ อย่าปล่อยให้การปวดหลังมาทำให้เราต้องงดใช้ชีวิตสนุกๆ เพราะปวดหลังเลยนะคะ